Anders 5 mentale bud

Anders 5 mentale bud

 

  1. Jeg kan aldri tape, jeg kan bare vinne eller lære.

  2. Jeg tar ansvar for meg selv og tankene mine og velger bevisst de tankene som hjelper meg.

  3. Jeg er den viktigste personen i min golfverden og jeg spiller min golf.

  4. Jeg skaper min egen realitet på banen og velger å tolke alt til min fordel.

  5. Jeg er tro mot planen og slår aldri et slag uten å ha sett det for meg i min mentale verden

 

Kommentarer – hvordan lykkes

Bud 1: Vit at læring også inkluderer det å feile, og at feiling er absolutt kritisk nødvendig for å forbedre seg. Velg læringsperspektivet når du har et bomslag eller ting ikke går så perfekt som du hadde sett for deg. Da forbedrer du deg.

Bud 2: Den eneste som kan påvirke dine golfresultater er deg selv. Ikke pek på andre eller gå i “offerrollen” selv om det føles som den mest naturligste ting å gjøre der og da. Begrensende tanker vil alltid dukke opp, det er ikke å mislykkes, det er slik hjernen vår er satt sammen. Du har all makt til å styre egne tanker, noe som må trenes på, tren på å observere deg selv og tankene dine. Golf handler om lengdekontroll, ikke lengde, og med kunnskap om hjernen kommer makten til å observere seg selv og ta kloke valg.

Bud 3: Å sammenlikne deg med andre bringer sjeldent med seg noe godt. Velg heller å la deg inspirere av andre, se det gode i dem, ikke misunn dem, men unn dem suksess. Ikke lytt til andres “gode råd” eller heng deg for mye opp i alle overskriftene på nettet eller i Norsk Golf. Ikke ta til deg kritikk fra andre så lenge du er innenfor regelverket. Husk at voksne kun er barn som har har noen flere år på seg – de sitter ikke med sannhetene.

Bud 4: De golferne som har størst suksess tolker alt til sin egen fordel. Albert Einstein, en av verdens smarteste menn, sa en gang: Fantasi er viktigere enn kunnskap, så neste gang du slår et sleivslag, ta det som bekreftelse på at du nærmer deg det gode slaget. Neste gang du senker drømmeputten, ta det som bekreftelse på at de gode slagene fortsetter.

Bud 5:  Husk at hjernen ikke vet forskjell på virkelighet og fantasi, så det du ser for deg vil kroppen din plukke opp og gjennomføre. Dette virker, og er bevist. Tren på å visualisere gode slag, og slå aldri et slag uten å ha sett det for deg først.