Design av virkningsfulle samtaler

– en metasamtale om forventninger og samspill før “selve samtalen”:

Å designe:

Å bevisst skape, ha en intensjon og et ønske, å planlegge for en god prosess.

En samtale:

En utveksling av ideer og tanker med en hensikt, å legge ned en samlet innsats, å være allierte gjennom intensjon og ord.

En virkningsfull samtale tar høyde for, inkluderer og setter ord på våre antagelser, behov og ønsker for samarbeidet.

Vi er nysgjerrige på rosa elefanter og hva som skal til for å skape samtaler som gir økt læring, trivsel, forsterket tillit og sterkere prestasjoner. Å designe en samtale og redesigne samtaler er et kontinuerlig fokus for en virkningsfull kommunikatør.

Her er en 3-punkts oppskrift som du bruke før en viktig samtale, du kan gjøre den subtilt gjennom lederskap eller eksplisit:

NB! Det er utrolig viktig å ikke hoppe over denne meta-samtalen og gå rett på temadiskusjon.

 

1) Forventningsavklaring mellom oss to

Intro: La oss avklare noen forventninger, det tenker jeg nemlig er viktig for å få en god prat i dag

  • Før vi går til ______ (tema) – hva tenker du er viktig for at dette skal bli en produktiv prat?
  • Det jeg synes er viktig er?
  • Hvor lang tid har du satt av?

2) Samspillsnøkler:

Intro: Som du sikkert er enig i så blir vi to fort engasjerte, og vi viser det på forskjellig måte. Av og til hjelper det oss og diskusjonen vår, og av og til så begrenser det kvaliteten.

  • Når det koker over, eller kommunikasjonen oppleves som dårlig for en av oss, hva gjør vi da? Time-out?

3) Samtale:

Blend and lead