Disse 3 kjerneferdighetene sikrer deg en solid utviklingsprosess

bloggheading

3 kjerneferdigheter for en solid utviklingsprosess

 

Når du nå skal løfte deg selv til ditt neste nivå som golfspiller er det tre kjerneferdigheter du trenger å trene kontinuerlig på.

1) Selvledelse 

Selvledelse er en ferdighet som hjelper deg å nullstille egne antagelser og den hindrer deg i å reagere på din lynraske ”emosjonelle hjerne”. Å trene på selvledelse vil si å legge merke til egne tanker og hvilken effekt tankene har på deg og med andre ord hvilken effekt du har på deg selv. Selvledelse hjelper deg å være oppriktig nysgjerrig på din egen utviklingsprosess.

2) Din evne til å være oppriktig nysgjerrig på egne vegne:

Oppriktig nysgjerrighet er en trenbar ferdighet. Dette er kjerneferdigheten vi alle er født med; vår evne til å være fasinert og la oss overraske positivt av oss selv og andre. Mental trening handler om å få en sterkere utvikling raskere og «oppriktig nysgjerrighet» aktiverer de delene av hjernen knyttet til langsiktige læring og nøyaktig målstyring.

Å stille nysgjerrige spørsmål til seg selv, å undre seg i stedet for å konkludere og dømme, åpner for ny læring og hjelper deg til å se det som før kjentes som en fiasko, f.eks en avgjørende puttemiss, fra en annen synsvinkel. En annen synsvinkel som tjener utviklingsprosessen din ville i dette tilfellet vært: Hva kunne jeg gjort annerledes her?

Å klandre seg selv, ha negative mentale antagelser om egne ferdigheter og det å være 100% sikker på at du vet svaret er det stikk motsatte av oppriktig nysgjerrighet.

Når du er genuint nysgjerrig overfor deg selv aktiverer du mentale kapasiteter som engasjement, kreativitet og ønsket om å gjøre det annerledes og bedre neste gang. Det blir et samarbeid med deg selv og du legger til rette for at nye tanker og fremgangsmåter kommer fram i tankene.

Et eksempel: Du har nettopp avsluttet en trening hvor ting ikke satt helt som det skulle. Du kan gå til garderoben med en skikkelig dårlig følelse og irritert på deg selv for de lave prestasjonene. Den sterke mentale golfspilleren vet at det er ingen poeng i å «vinne» treningen og slår seg til ro med at noen dager er slik. Den sterke mentale golfspilleren er oppriktig nysgjerrig på hva som ikke fungerte, hva som kunne vært gjort annerledes, og noterer seg de viktigste læringene fra dagens trening.

Hvor oppriktg nysgjerrig er du på egne tanker? 

 

3) Empati

Hjernens høyre halvdel og den fremre pannelappen har delikate nervesystemer som gjør oss i stand til å utvise empati overfor oss selv og andre. Empati er evnen vi har til å se på våre prestasjoner mer objektivt og med «vennlige øyne» og reduserer stressymptomer i hjernen.

Empati er en kvalitet som alle mennesker har, og som er trenbar. Når du trener på empati, slik at den blir som en lysbryter som du kan slå på når du trenger mer «lys i tankene», åpner det seg utrolige muligheter for å finne ro i prestasjonsøyeblikket. Å behandle deg selv med empati hjelper deg med å nullstille forventninger og gjør deg mer motstandsdyktig mot stress i de viktige øyeblikkene hvor du ikke skal tenke, men prestere.

 

Hilsen Anders