Empati

Empati som kjerneferdighet, og nøkkelen som ligger i å være empatisk med deg selv

Hjernens høyre halvdel og den fremre pannelappen har delikate nervesystemer som gjør oss i stand til å utvise empati overfor oss selv og andre. Empati er evnen vi har til å se på våre prestasjoner mer objektivt og med «vennlige øyne» og reduserer stressymptomer i hjernen.

Empati er en kvalitet som alle mennesker har, og som er trenbar. Når du trener på empati, slik at du etterhvert gjør den til en slags “lysbryter” som du kan slå på når du trenger mer «lys i tankene», åpner det seg utrolige muligheter for å finne ro i prestasjonsøyeblikket.

Å behandle deg selv med empati hjelper deg med å nullstille forventninger og gjør deg mer motstandsdyktig mot stress i de viktige øyeblikkene hvor du ikke skal tenke, men prestere.

Du kan trene på empati med å se på andre med vennlighet, medfølelse og aksept, og du kan trene på deg selv på banen og på rangen. Jeg snakker ofte om læringstanken, så når du slår et dårlig slag, i stedet for å ha selvpiskende selvsnakk og begrensende tanker, hva ville du gjort annerledes om du kunne slå dette slaget på nytt?

Selvempati fungerer etter samme prinsipp; ved et bomslag eller til og med et godt slag, hva slags tanker og selvsnakk kan du berolige deg selv med, hvordan kan du vise deg selv medfølelse og empati?

Lær mer om empati og forskjellen på empati og sympati under: