Slik kan du bli en enda bedre støttespiller for golfungdommen din

  • by

Å være golfforelder er både en givende og krevende rolle å ha. Du bidrar til det ungdommen din setter høyere enn det meste annet. Du legger til rette for prestasjoner – du kjører og du henter – du investerer i utstyr og går forecaddy i både sol og regn.

Samtidig er det å være golfforelder i et satsningsløp også en komplisert rolle å ha. Ofte er skillelinjene mellom å det å være forelder og støttespiller uklare, og i pressituasjoner ser ikke ungdommen forskjell på støtten du gir og foreldremandatet du har på andre områder enn golf, som f.eks hjemme. Dette kan være frustrerende for enhver forelder.

Det er imidlertid noen justeringer du kan gjøre for å redusere de frustrerende øyeblikkene og øke kvaliteten på støtten din.

Å unngå resultatfella

Historisk er golf en svært resultatorientert sport. For meg som jobber med forbedringstrening og varige resultater så er “resultatorientering” et tveegget sverd og min anbefaling er å løfte dette frem i bevisstheten din.

De fleste unge golfspillere har et laserfokus på resultater (les: score), noe som ofte fører til at foreldre får det samme fokuset. Paradokset er at å være resultatorientert ikke skaper bedre prestasjoner i seg selv, og i en prestasjonssport som golf er det fort gjort å tenke for mye på resultater. Resultater er ene og alene en målepinne, det bør ikke bli en strategi.

Nøkkelen for å være en god støttespiller for ungdommen er å bidra til trygghet, spill- og forbedringsglede, ikke et enda sterkere resultatfokus. Er tryggheten, gleden og forbedringslysten på plass så vil resultatene komme. Dette krever selvsagt en annerledes innfallsvinkel som forelder, og du har kanskje stilt deg spørsmål som “hvor engasjert skal jeg egentlig være?”. Å finne ditt svar på dette og lignende spørsmål er svært viktig for å kunne bidra til at den unge golferen frigjør sitt potensial.

Kritiske foreldre og tenåringshjernen

En annen fallgruve er å være for kritisk overfor ungdommens prestasjoner. Eller rettere sagt – å oppleves som for kritisk.

Det som gjør det utfordrende for foreldre å bidra til ungdommens golfutvikling er at menneskehjernen ikke er “fullt ut” utviklet før man når en alder på rundt 25 år. Frem til da så er det “tenåringshjernen” som styrer mye av ungdommens adferd. Tenåringshjernen er en allment beskrivelse på det limbiske system, den delen av hjernen som styrer de raske og emosjonelle reaksjonsmønstrene, som ofte igangsetter frykt- og instinktbaserte reaksjoner. I praksis medfører dette at selv små, velmente kommentarer fra deg som forelder oppleves som iskald kritikk for ungdommen.

Så hva kan du gjøre for å bli en enda bedre støttespiller for din golftenåring?

  • Still de riktige spørsmålene som løfter prestasjonene på en uanstrengt måte.
  • Bidra til klok refleksjon før og etter turnering.
  • Næring, næring, næring (her kan du trygt påberope deg både alder- og erfaringsargumentet).

Hjernen representerer kun 2% av kroppens totale masse, men forbruker 20% av energien. En kontinuerlig forbedrende hjerne satt opp for topprestasjon i øyeblikket er uhyre avhengig av et godt kosthold og vanninntak underveis i turneringen. For en optimal hjernetilstand er det viktig med omega 3 og vitaminer, i følge nyere forskning kan man med fordel holde seg unna kunstig søtning (aspartam) og mange typer korn som bidrar til ikke-optimal hjernetilstand. Lovende forskning viser til kokosolje, bær, b-vitaminer og mye mer for å stimulere til optimal hjernefunksjon.

Stort potensial mellom to viktige samarbeidspartnere

Min erfaring er at det ligger et stort utappet potensial i relasjonen mellom forelder og ungdom, og denne relasjonen representerer en stor mulighet for å frigjøre topprestasjon. Å spille hverandre gode er ikke kun forbeholdt de norske landslagsjentene og hviler heller ikke utelukkende på klubben du er medlem av.

Min anbefaling er å trene på riktig kommunikasjon, synliggjøre uuttalte forventninger og snu disse til prestasjonsfremmende avtaler som gjør golfreisen enda mer morsom og rik på gode resultater.

Å lære sammen – å spille hverandre gode – er ikke bare utrolig viktig for å frigjøre topprestasjon, det er også en meningsfull opplevelse og en investering i fremtiden.

Golfhilsen Anders