Introduksjon til GetHUMAN + SEB Scale = Growing together, inkl. praktisk informasjon

Visste du at 40% av norske ledere har stressrelatert sykdom? Og at 60% har konstant tidspress? “Det moderne mennesket tar forholdsvis få pauser og livet er preget av et tempo som gjør at vi stadig og ofte befinner oss i full kampmodus” (Sitat: Professor AJ. Kroese fra Aker sykehus)

Og dette er før man har startet et eget selskap! Å vokse og skalere er for de fleste som å kjøre en emosjonell og intellektuell berg og dal bane, det kiler i magen, er moro og det påvirker oss; helsen, relasjoner, samspillet i organisasjonen og beslutningskvaliteten, for å nevne noe. Det er derfor en glede å kunne ønske deg – og ditt leder-/senior team til fire samlinger med GetHUMAN i 2022-2023.

Relevante lederskapsutfordringer i vekst. Gjelder de ditt selskap?

 • Rask og konstant endring og økt kompleksitet utfordrer status quo og lederskapsvanene i selskapet.
 • En ny form for kompleksitet skaper et behov for de mest effektive team- og lederskapskapasiteten tilgjengelig
 • Hurtig vekst og det kritiske behovet for tenkning og beslutninger av særdeles høy kvalitet krever en forbedret måte å lære på, med en forbedret forståelse for relasjonelle, kulturelle og mentale systemer.
 • Å onboarde og holde på et større antall verdifulle mennesker krever en systematisk tilnærming til balanse og omsorg fra selskapets ledelse, slik at organisasjonen er i stand til å se “nær hele bildet til nær enhver tid”.
 • Vekst (og uoversiktelighet) skaper avhengigheter og prosesslinjer som ikke støttes av tilsvarende tette relasjoner, noe som øker faren for misforståelser, dobbeltarbeid, ressurssløsing og konflikt.

 


Bakteppe fra GetHUMAN

Det vi tror på er et prestasjonsmiljø som genererer helse og ikke sykdom, og som genererer enda bedre beslutninger med større klarhet og eierskap. I hele organisasjonen.

Vi bryr oss ikke bare om de utrolige ideene selskapet deres er bygget på, men også muligheten dere har til å bli et selskap like robust som det er inspirerende!

Vi tar av oss hatten for alt dere har skapt så langt, styrkene og engasjementet deres spesielt! Imidlertid, når dere nå skalerer og ansetter flere mennesker trengs det en tilsvarende forbedring av (bevisstheten rundt) lederskap og den praktiske organisasjonsforståelsen.

Dette er mulig uten at dere må jobbe mye hardere, raskere eller med unødvendig ressursbelastning! Det som kreves er imidlertid at dere kommer sammen og bygger selskapet videre med enda flere perspektiver og en dypere og bredere tilnærming til lederskap.

 


Praktisk informasjon:

 • Dato: 13. oktober. 9. desember. 10. februar. 12. mai
 • Klokkeslett: 10.00-15.00
 • Tema første sesjon: Å bevare talent og arbeidsstokk: hva er den hemmelige sausen etter søk, seleksjon og onboarding?
 • Tema andre sesjon: Avdekke ny innsikt og det kulturen din egentlig består av
 • Sted: Et spennende sted ikke langt fra SEB.
 • Hvem: 3 – 4 mennesker fra hvert SC-selskap. (Dette er et praktisk og bra antall for å skape gode interne teamsamtaler og “kryss-selskapelige læringsprosesser”.
 • Format: Analog og offline.
 • Stil: Team coaching og bevissthetsbyggende prosesser. Utforskning og verdiskapende refleksjon.