Målsetting XL

Virkningsfulle prosesser starter med at du skriver ned målene dine.

Men ikke bare det. Men det starter med det.

En studie fra Harvard ble publisert nylig og viste at kun 3% av mennesker har nedskrevne mål, 13% har mål som ikke er skrevet ned og 84% har ikke mål i det hele tatt.

I hvilken kategori befinner du deg i?

Etter 10 år ble de samme menneskene intervjuet på nytt, og det viste seg at de 3% som hadde nedskrevne mål (i denne studien) tjente 10 ganger så mye som de 97% andre.

En annen forskningsrapport viser at ved å skrive ned målene dine øker du din sjanse for suksess med 900(!)%.

Målsetting XL

Årsaken til at målsettingsarbeid, og spesielt å skrive dem ned, er virkningsfullt, er at du setter en intensjon i “underbevisstheten”, du gir hjernenettverket Default Mode Network nye instruksjoner for fokus.

De fleste skriver ned sine resultatmål, og det skal du også gjøre. Men du skal i tillegg jobbe med to nivåer til.

Det andre nivået, som befinner seg like under resultatmål, er aktivitetsmål, hva er tingene du må gjøre, gjennomføre og ha gode vaner på, for å nå dine resultatmål.

Det tredje nivået handler om hva som skal prege din tenkning, hvilken holdning som skal kjennetegne deg – rett og slett hvem skal du være – for å nå dine resultatmål.