Mental trening er oppmerksomhetstrening – hjernens to halvdeler

bloggheading

I golf er det tre områder der du må beherske oppmerksomhetskontroll

 

For å forbedre prestasjonene dine på golfbanen og nå dine mål må du fokusere på tre områder, her skisserer jeg opp en struktur som kan gjøre det lettere for deg å skille på det mentale fokuset på banen.

Det første området er Fremtid, dette er tiden mellom ditt forrige slag og til og med gjennomført rutine før neste slag.

Det andre området er Nåtid, og det er tiden fra stance til du ser ballen gå dit du ønsker at den skal gå.

Fortid – det tredje området – handler om å lære og evaluere av det du har vært gjennom, både av det du er fornøyd med og som var spillteknisk på plass, men også av det du ikke er fornøyd med. Lære av fortid er ekstremt viktig, og vanskeliggjøres ofte av irritasjon og frustrasjon. En frustrert hjerne er ikke i stand til å lære like godt som en rolig hjerne.

Hva er oppmerksomhetskontroll?

Jeg skal gi deg to eksempler.

Se for deg en and, og denne anden skal spise. På bakken ligger det frø som anden skal spise. Disse frøene er nesten usynlige mot bakgrunnen, jord og steiner. Så anden trenger å være ekstremt målrettet og ha en oppmerksomhet som er veldig skarp og fokusert for å kunne plukke ut akkurat det frøet den skal spise. I området rundt der anden ferdes er det katter og kanskje til og med en rev, som begge utgjør en livsfare for anden. Så hvis anden skal holde seg levende så trenger den hjelp av en annen type oppmerksomhet, en slags ufokusert, åpen og helhetlig oppmerksomhet som anden ikke er bevisst på, men som anden føler og opplever uten å kunne helt si hva det er.    

Se for deg at du er på vei mot greenen etter et vrient innspill. Du har satt fra deg bagen, tatt av puttecoveret og går opp mot greenplatået. Du har sannsynligvis et laserfokus på hvor ballen ligger, og etterhvert også på hvordan greenen er ondulert og hvilke spillmessige utfordringer det neste slaget kan by på. Endelig vel på plass på greenen, så er du trygg på at det hverken kommer bjørner, dinosaurer eller andre livstruende farer. Men de indre motsanderne kan dukke opp ut av intet og hjelper deg med glede til en solid treputt.

Kvaliteten på tankene og følelsene dine er avgjørende for kvaliteten på spillet ditt

Den helhetlige, «ufokuserte» og åpne oppmerksomheten er kvaliteter ved din høyre hjernehalvdel. Din høyre hjernehalvdel er der du først lærer nye ting, før den venstre hjernehalvdelen tar over med tolkning og fokusert handling. Din høyre hjernehalvdel ser helheten, den gir deg mulighet til både å være fokusert, men også oppdage dine indre motstanderne, frykten og stressreaksjoner. Sammen med dyp og rolig pusting hjelper den høyre hjernehalvdelen deg å komme i kontakt med gode erfaringer fra lignende situasjoner og troen på at du setter denne putten.

Din venstre hjernehalvdel

Som du sikkert har skjønt så er den fokuserte oppmerksomheten en av de tydeligste kvalitetene ved din venstre hjernehalvdel. I tillegg vil den venstre hjernehalvdelen gi deg en superenkel versjon av hva som skjer, noen gang for enkel, noe som leder til for raske (og ofte dårlige) valg. Den høyre hjernehalvdelen derimot, kan informere deg om kompleksiteten i slaget, hvordan ting henger sammen, både på greenen og på hele runden.

En konsekvens av dette er at mesteparten av den mentale treningen skjer med fokus på den høyre hjernehalvdelen, og kombinert med teknisk trening vil du oppleve at dine to hjernehalvdeler vil bli mer integrert og lettere hjelpe deg med en blanding av helhetlig og fokusert oppmerksomhet.

Dette betyr å trene på indre visualiseringer (indre styrker og spillsituasjoner), bruk av bilder i språket ditt, jobbe med selvempati for å roe ned stress (dvs. indre motstandere) og jobbe med teknikker som får deg raskere inn i høyre hjernehalvdel slik at du kan finne enda raskere roen.

 

hjernens-to-ovre-hjernehalvdeler

 

Konkrete treningstips:

  1. Tren på å legge merke til hva som skjer inni deg. Blir klar over tanker og følelser. Utvikle en indre observatør.
  2. Lytt til rolig musikk med lav rytme, f.eks denne. Klassisk musikk er bevist å ha en positiv effekt på rom- og lengdeforståelse.

 

Hilsen Anders