Om GetHUMAN

GETHUMAN ER EN ARENA DER DET SKAPES HELSEFREMMENDE OG GRENSESPRENGENDE BEDRIFTSPRESTASJONER

GetHUMAN tilfører transformativ kompetanse til å stå i – og få fremdrift på – komplekse problemer som f. eks omstilling, usikker fremtid, konflikt, sykefravær, hurtig vekst og plutselig stagnasjon o.l.
Sammen skaper vi en organisasjon med stor innsikt, trygghet, mer selvtillit, mer stabilitet og felles eierskap. Å samarbeide med GetHUMAN gir deg tilgang til en overlegen analog metode for avdekking, konfrontasjon og styrking av organisasjonens kultur.

GetHUMAN er teamdeltakerne du ikke visste du trengte og vi tilrettelegger for transformative arenaer som skjerper fokus i arbeidshverdagen og skaper langvarige, kollektive prestasjoner. Vi samarbeider med styrer, ledergrupper, mellomledere og medarbeidere – separat og sammen – og garanterer et økning i engasjement og livskvalitet og en reduksjon i sykefravær.

GetHUMAN er et lite, agilt team av coacher og psykologer og står sterkt og med stor glede i kompleksitet, kaos og konflikt. GetHUMAN er en hybrid av konsulenter og prestasjonscoacher, men der de ordinære konsulentene driver deg fremover får GetHUMAN deg dypere. Der andre vet hvordan hus bygges høyt har GetHUMAN sin ekspertise på menneskelig motivasjon og hvordan organisasjoner styrker sin grunnmur og fundament.

Og til slutt – bonusen – vår transformative metode gir verktøy og perspektiver som gir stor verdi også på hjemmebane, slik at dine mennesker kjenner større balanse og mer flyt og glede i livet. Slik skapes en garde av Chief Value Officers.

VIL DU BYGGE BYGGE SAMFUNN, HELSE OG KOLLEKTIVE PRESTASJONER?

TA KONTAKT FOR EN BASE CAMP PREVIEW AV TRAIN-THE-TRAINER-PROGRAMMET SOM BYGGER VERDISKAPERE OG TRANSFORMATIVE ORGANISAJONER.