Om GetHUMAN

GETHUMAN ER EN ARENA DER DET SKAPES HELSEFREMMENDE OG GRENSESPRENGENDE BEDRIFTSPRESTASJONER

GetHUMAN tilfører transformativ kompetanse til å stå i – og få fremdrift på – komplekse problemer som f. eks omstilling, usikker fremtid, konflikt, sykefravær, hurtig vekst og plutselig stagnasjon o.l.
Sammen skaper vi en organisasjon med stor innsikt, trygghet, mer selvtillit, mer stabilitet og felles eierskap. Å samarbeide med GetHUMAN gir deg tilgang til en overlegen analog metode for avdekking, konfrontasjon og styrking av organisasjonens kultur.

– Vi vil skape en helt ny inngang til et nytt arbeids- og næringsliv; en plattform og arena der fremtidens samfunnsbyggere istandsettes og lykkes.

 

– GetHUMAN er til for å skape et sunt og balansert samfunn der enkeltpersoner, relasjoner, team, organisasjoner og systemer bidrar til likeverd og livskvalitet for alle.

 

– Vi arbeider med å forandre det rådende synet på – opplevelsen av og utbyttet fra lederutviklings-, vekst- og forbedringsprosesser.

 

– Vi gjør dette gjennom å utdanne verdiskapende fasilitatorer og ledere (Chief Value Officers) ved å aktivt fremme GetHUMAN arenaen, vår misjon og metode.

GetHUMAN er teamdeltakerne du ikke visste du trengte og vi tilrettelegger for transformative arenaer som skjerper fokus i arbeidshverdagen og skaper langvarige, kollektive prestasjoner. Vi samarbeider med styrer, ledergrupper, mellomledere og medarbeidere – separat og sammen – og garanterer et økning i engasjement og livskvalitet og en reduksjon i sykefravær.

GetHUMAN er et lite, agilt team av coacher og psykologer og står sterkt og med stor glede i kompleksitet, kaos og konflikt. GetHUMAN er en hybrid av konsulenter og prestasjonscoacher, men der de ordinære konsulentene driver deg fremover får GetHUMAN deg dypere. Der andre vet hvordan hus bygges høyt har GetHUMAN sin ekspertise på menneskelig motivasjon og hvordan organisasjoner styrker sin grunnmur og fundament.

Og til slutt – bonusen – vår transformative metode gir verktøy og perspektiver som gir stor verdi også på hjemmebane, slik at dine mennesker kjenner større balanse og mer flyt og glede i livet. Slik skapes en garde av Chief Value Officers.

VIL DU BYGGE BYGGE SAMFUNN, HELSE OG KOLLEKTIVE PRESTASJONER?

TA KONTAKT FOR EN BASE CAMP PREVIEW AV CHIEF VALUE OFFICER-REISEN OG TRAIN-THE-TRAINER-PROGRAMMET SOM BYGGER VERDISKAPERE OG TRANSFORMATIVE ORGANISAJONER.