Stressorer

bloggheading

 

Hva er dine mest utfordrende stressorer på banen?

 

Hva er stressorer?

Stressorer er ekstern input som skaper en fysisk reaksjon i kroppen og i tankene dine. Eksempelvis kan stressorer være fysiske objekter som hvite OB-pinner, det kan være elementer i banedesign som vannhindringer og bunkere, det kan være medspillere og tilskuere eller situasjoner som tee-off.

Hva gjør stressorene med deg?

Dine stressorer – som er unike for deg – vil føre til en rekke reaksjoner og kjedereaksjoner i kroppen og tankene dine. Det starter med at en stressor kommer inn i ditt oppmerksomhetsfelt, du blir f. eks klar over vinden som kommer fra høyre samtidig som venstre del av fairway er markert med hvite OB-pinner. Her er fire eksempler på hva som skjer i kroppen din når du møter dine stressorer:

  1. Nervesystemet ditt sender signaler til hjernen om å starte produksjonen av stresshormonene adrenalin og kortisol. Disse hormonene får hjertet ditt til å slå raskere, blodtrykket øker og du kan komme i en indre  tilstand av «motstand» og kamp.
  2. Musklene dine strammer seg til, selv om du kanskje ikke merker det.
  3. Pusten din øker og du kan kjenne en form for panikkfølelse/frykt.
  4. Du kan kjenne en vond følelse i magen.

De fire områdene jeg nevner over påvirker din evne til å være i mental balanse og i topprestasjonsmodus. I tillegg kan fysisk stress etter mange spilte hull og dårlig næringsinntak (mat/vann) underveis, f.eks rundt hull 15, skape lignende stressreaksjoner.

Hva er dine stressorer?

  1. Tenk tilbake på dine turneringserfaringer; hva er ting som skaper stress i deg? Idémyldre for deg selv og skriv ned så mange stressorer du kommer på, ikke tenk på at det skal være helt riktig eller korrekt, få opp så mange stressorer du kommer på.
  2. Velg deretter ut 3 – 5 av stressorene du opplever skaper hindringer for ditt spill og dine prestasjoner og ranger dem etter hvor mye de påvirker spillet ditt. Øverst på listen setter du stressoren som skaper størst vanskeligheter for deg.
  3. Ta med denne listen til neste Golfcoaching.

 

Hilsen Anders