Suksessformelen

5 x T x A = Suksess og selvtro

 

Suksessformelen består av 5 mentale holdninger som alle har en ekstremt god effekt på følelsen av ro, pulsnivå og golfglede. Dette    er mentale kvaliteter som ikke kommer av seg selv pga. topprestasjonens mange mentale motstandere.

Noen mentale motstandere er: Opplevelsen av å ikke mestre eller være god nok. For høye forventninger. For høye eller for lave mål. Tvil. Usikkerhet. Lav eller usikker motivasjon. For mange tanker. For mye å gjøre. Sammenlikning mm.

Hva er dine mentale motstandere?

For å nullstille og motvirke disse mentale motstanderne er det viktig at du som spiller tar en pit-stop og øker innsikt og eierskap til 5 mentale holdninger. Du skal selv finne din forståelse av hva disse holdningene betyr for deg – gjerne gjennom å gjøre egen research og ha samtaler med dine støttepersoner, inkl. med meg som din coach.

Disse 5 mentale holdningene er:

  • Tillit – til ferdigheter, kompetanse og valg
  • Tålmodighet – med nedturer og motgang
  • Takknemlighet – for mulighetene du HAR og alle tingene ved du KAN være takknemlig over
  • Tilstedeværelse – rolig, tilstede og fri for tanker
  • Aksept – av at motgang og endring er uungåelig, dårlige slag vil forekomme og at fortid ikke kan endres.

Tankeeksperiment

Ranger disse 5 mentale holdningene fra 1 – 5 hvor 1 indikerer den holdningen som sitter best og er lettest tilgjengelig for deg.

Hvilke av disse (maks to) skal du observere og arbeide med i perioden som kommer? I hvilke deler av spillet ditt forventer du å se en effekt?

Integrering i banespill

Etter endt hull, vurder den kvalitative tilstedeværelsen av de to mentale holdningene du har fokus på, og still deg følgende to spørsmål: 1) Hvor mange prosent var de tilstede og hjalp spillet mitt? 2) Hva må jeg justere på, i det jeg gjør eller slik jeg tenker, for å øke denne prosenten på neste hull?

 

Hilsen Anders