Suksesslogg

En av de største fallgruvene til en idrettsutøver er at man ikke legger merke til egen fremgang. Det er flere positive ĂĄrsaker til dette, men fraværet av bevissthet rundt egen fremgang bygger sakte, men sikkert opp den største hindringen av dem alle – for lav selvtro eller selvtro som ikke utvikler seg i takt med prestasjonsnivĂĄet du befinner deg pĂĄ.

Bruk suksessloggen 10 minutter hver kveld for å løfte dine prestasjoner.

Reflekter og noter rundt følgende tre spørsmål:

  1. Hvilke tre ting gjorde jeg bra i dag?
  2. Basert på dagens prestasjoner, hva ønsker jeg å forbedre?
  3. Hva er 1 ting jeg kan gjøre annerledes som kan lede til ønsket forbedring?

 

Hilsen Anders